Tổng quan Tổng quan Tìm kiếm Tìm kiếm Thêm Thêm Up Up
Tải về chi tiết
Đánh giá trí tuệ, trí tuệ cảm xúc bằng một số test hiện đại làm cơ sở tham vấn học tập cho học sinh Đánh giá trí tuệ, trí tuệ cảm xúc bằng một số test hiện đại làm cơ sở tham vấn học tập cho học sinh
(2 phiếu)

Bài viết này tập trung giới thiệu, phân tích quá trình và kết quả đo lường trí tuệ, bao gồm trí thông minh, trí nhớ, khả năng chú ý; trí tuệ cảm xúc (TTCX) và kết quả học tập (KQHT) của nghiệm thể thông qua các trắc nghiệm trí tuệ WISC, trắc nghiệm trí nhớ WECHSLER, bảng tính KRAEPELIN, trắc nghiệm EQ-: YV Bar On, KQHT và phỏng vấn sâu. Qua đó, tham vấn cho nghiệm thể các phương pháp học tập phù hợp với khả năng của bản thân để góp phần nâng cao KQHT của mình.
Từ khóa: Trắc nghiệm, trí tuệ, trí tuệ cảm xúc, tham vấn học tập, trắc nghiệm, chẩn đoán, đánh giá.

Data

Phiên bản:Số 4 (9-2014)
Kích thước291.21 KB
tải về0
Ngôn ngữ
Giấy phép
Tác giảThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trang webTrang chủ external
Giá
Khởi tạo20-01-2015
Tạo bởiTrường Đại học Hà Tĩnh
Thay đổi tại
thay đổi bởi

Tải về