Tổng quan Tổng quan Tìm kiếm Tìm kiếm Thêm Thêm Up Up
Tải về chi tiết
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Hà Tĩnh Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Hà Tĩnh HOT
(0 phiếu)

Kiểm soát nội bộ đóng vai trò rất quan trọng đối với sự an toàn và khả năng phát triển trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Việc xây dựng và thực hiện được một cơ chế kiểm soát nội bộ phù hợp và hiệu quả sẽcho phép các ngân hàng thương mại chống đỡ tốt nhất với rủi ro. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh NHNN&PTNT Hà Tĩnh) là chi nhánh thành viên của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, thực hiện nghiệp vụngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và của cảnước nói chung. Để đạt được mục tiêu trên, chi nhánh cần phải phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ngày càng hoàn thiện hơn.
Từkhoá: Hệthống kiểm soát nội bộ, ngân hàng thương mại, ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn, thực trạng, giải pháp.

Data

Phiên bản:Số 4 (9-2014)
Kích thước299.67 KB
tải về1,177
Ngôn ngữ
Giấy phép
Tác giảThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trang webTrang chủ external
Giá
Khởi tạo20-01-2015
Tạo bởiTrường Đại học Hà Tĩnh
Thay đổi tại
thay đổi bởi

Tải về