Tổng quan Tổng quan Tìm kiếm Tìm kiếm Thêm Thêm Up Up
Tải về chi tiết
Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh
(0 phiếu)

Bài viết đề cập đến khái niệm, nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng giáo dục lý luận nhằm phục vụ cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở nước ta hiện nay; tình hình nhận thức các vấn đề chính trị của học sinh sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh qua kết quả khảo sát; các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị góp phần vào việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Từ khoá: Giáo dục chính trị tư tưởng; học sinh sinh viên.

Data

Phiên bản:
Kích thước328.29 KB
tải về0
Ngôn ngữ
Giấy phép
Tác giảThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trang webTrang chủ external
Giá
Khởi tạo19-01-2015
Tạo bởiTrường Đại học Hà Tĩnh
Thay đổi tại
thay đổi bởi

Tải về