Tổng quan Tổng quan Tìm kiếm Tìm kiếm Thêm Thêm Up Up
Tải về chi tiết
Năng lực người học là sản phẩm “dạy chữ, dạy người và dạy nghề” Năng lực người học là sản phẩm “dạy chữ, dạy người và dạy nghề”
(0 phiếu)

Nói đến năng lực người, các nhà tâm lí học tương đối thống nhất theo quan điểm cấu trúc năng lực người là một cấu trúc tâm lí bên trong của cá nhân, nó bao gồm nhiều thành phần, nhiều tính chất đặc trưng, linh hoạt, vận động không ngừng được thể hiện ở hệ thống các thao tác, hành vi, hành động phù hợp với yêu cầu đòi hỏi đặc trưng của một hoạt động nhất định, trong những điều kiện và hoàn cảnh xác định, đảm bảo cho hoạt động có hiệu quả.

Năng lực người học là sản phẩm thống nhất biện chứng giữa “dạy chữ, dạy người và dạy nghề”, có thể ưu thế trội của từng nội dung dạy chữ, dạy người, dạy nghề ở các bậc học, loại hình đào tạo là khác nhau.

Từ khóa: Năng lực, tri thức, thái độ, tư duy, cảm xúc và kĩ năng. 

Data

Phiên bản:
Kích thước306.35 KB
tải về7
Ngôn ngữ
Giấy phép
Tác giảThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trang webTrang chủ external
Giá0.00
Khởi tạo19-01-2015
Tạo bởiTrường Đại học Hà Tĩnh
Thay đổi tại
thay đổi bởi

Tải về