HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng biên tập: GS.TS Nguyễn Văn Đính

Tổng Biên tập: TS Cao Thành Lê

Phó Tổng Biên tập: TS Nguyễn Văn Tịnh

TS Trần Thị Ái Đức

Thư ký: ThS Hồ Thị Nga

Thành viên Ban Biên tập Theo Quyết định số 862/ QĐ-TĐHHT ngày 20 tháng 7 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.